لغو مجوز فعالیت واحد آموزشی دوره اول متوسطه غیردولتی غرب تهران

در پی تشکیل جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی شهر تهران : به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران, موضوع مدرسه دوره اول متوسطه غیردولتی معین منطقه ۲ تهران در جلسه شماره ۸۷۰ شورای نظارت بر مدارس و مراکزغیردولتی شهر تهران مورخ ۹۷/۳/۲۲ مطرح و بر اساس […]

Continue Reading