بازدیدمعاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش از آزمون انتخاب وانتصاب مدیران

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس چهارشنبه، ۳۰خرداد به صورت همزمان در مدارس شهر تهران برگزار شد. براساس این گزارش ، عصر امروز زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و  پرورش, رفیعی معاون آموزش متوسطه شهر تهران و هیئت همراه با حضور در مرکز آزمون […]

Continue Reading