اعضای هیئت علمی موسسه تکین نهال دانش

*آقای مهرداد مجاور (سرگروه درس ریاضی)

فارغ التحصیل دبیرستان علامه حلی تهران

کارشناس ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف

۸ سال سابقۀ تدریس ریاضیات

*آقای دکتر حامد پورمحمد

فارغ التحصیل سمپاد (مرکز بابل)

کارشناس ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف

دکتری ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس

۸ سال سابقۀ تدریس ریاضیات تیزهوشان

*آقای مهندس محمد طبیعی

کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

دارای مدال نقره المپیاد ریاضی

مدرس ریاضیات تیزهوشان و المپیاد دبیرستان علامه حلی

*سرکار خانم سیما مدیری (سرگروه درس علوم)

دکتری بیوتکنولوژی از دانشگاه الزهرا

مدرس شیمی ، زیست شناسی و زمین شناسی دبیرستان و کنکور

*سرکار خانم مهندس مهرنوش رهباردار

فارغ التحصیل رشته هوافضا از دانشگاه امیرکبیر

کارشناس ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف